Vedlikehold på stien opp til Mardalsfossen mai 2017