top of page

Fakta om Eikesdal

Naturperlen Eikesdal ligger ved sør-enden av Eikesdalsvatnet som er den største innsjøen i Møre og Romsdal. Vatnet er ca. 18 km langt og 155 m på det dypeste. Dalen strekker seg ca. 14 km rett sørover.
 

Bygda har ca. 80 innbyggere som bor i grender der husene har en særpreget arkitektur. De fleste lever av jordbruk, skogbruk og turisme. Det er 3 campingplasser i bygda, og mange driver med hytteutleie. Mange av innbyggerne er pendlere. Skolebarna pendler daglig til nabobygda Eresfjord på skole. Inntil 2013 hadde vi egen barneskole her. Ungdomsskolen ble nedlagt i 1990. Da vegen kom, ble ferga som gikk tre ganger/dag nedlagt, og siden da har undomsskoleelevene pendlet til Eresfjord. Videre skolegang krever at ungdommene flytter på hybel, da det er for langt å dagpendle herfra.

I november 1990 var Eikesdalsvegen ferdig, og bygda fikk vegforbindelse med resten av kommunen. Den nye vegen er ca. 2 mil lang, og går på nordsiden av Eikesdalsvannet. På grunn av de bratte fjellene og rasfaren i området, er det bygd en tunnel på 4,3 km ved Vike, og det ble vinteren 2001/2002 åpnet en ny tunnel nærmere Eikesdal. Vegen har også mange rasoverbygg. Tidligere måtte man ta ferga fra Øverås for å komme til Eikesdal. Nå er ferga bygd om, og "Mardøla" cruiser Eikesdalsvatnet flere ganger om sommeren. Vinterstid er dette en beredskapsferge ved stengt vei. Vegen ble bygd som en kompensasjon for tre vannkraftsreguleringer som har ført flere fosser og vannet vekk fra Eikesdalen. Under siste regulering ble Nord Europas høyeste fossefall, Mardalsfossen bygd ut. Dette førte til Norges første sivile ulydighetsaksjon i 1970. To måneder hver sommer, 20. juni-20. august, slippes Mardalsfossen i "all sin prakt" med et samlet fall på 655 meter. Fritt fall er 297 meter. Vannmengden som slippes skal være 3 m3/sek.

 

Avstander

Eidsvåg 50 km

Molde 100 km

Sunndalsøra 80 km

Åndalsnes 100 km

Oslo 560 km

Trondheim 260 km

En flott turopplevelse er å kjøre Aursjøvegen opp Finsetlia til Aursjøen og ned til Sunndalen. Denne ca. 65 km lange grusveien er bare åpen om sommeren. På sitt høgeste punkt  kommer vegen opp i 947 moh. Utsikten her er upåklagelig. Aursjøen er en turistattraksjon i seg selv, og tusenvis av turister kjører denne fjellveien hvert år. Dette er en bomvei.

 

Det høyeste fjellet i Eikesdal, er Kleneggen (1964 moh). Fjellene langs Eikesdalsvatnet stuper rett i vatnet, og det høyeste er Vikesaksa (1844 moh). Høgfjellet rundt Eikesdal er flott  turterreng, og man kan få mange fine opplevelser langs DNTs oppmerkede stier, og hytter i området. Mange har også fått øynene opp for at fjellene i Eikesdal passer til basehopping. Fjellene sør for dalen, grenser mot Oppland fylke. Eikesdal og høgfjellet rundt er godt egnet for jakt og fiske. Jakt på rein, hjort og elg er forbeholdt bygdas innbyggere (Gamle Eresfjord og Vistdal kommune for rein). Dette er mennenes "ferie" og familiens matauk. For småviltjakt kan man kjøpe seg kort fra enten Eikesdal Grunneigarlag, Eikesdal Sameie eller Nesset Fjellstyre. Det samme gjelder for fiskekort.

Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Eikesdal flere ganger. De høge fjellene gjorde nok at han tenkte "Undrer meg på hva jeg får at se, over de høye fjelle". Historien sier at Bjørnson satt under en alm i Utigardstunet og skrev fortellingen "Arne" i 1858. I 1958 ble "Arnesteinen" avduket som et hundreårsminne.

 

Eikesdal er også kjent for sitt gode og varme klima, med relativt lite nedbør (årsgjennomsnitt ligger på rundt 900 mm). Varmekjære tre som alm og hassel kan man se overalt i dalen og langs Eikesdalsvatnet. Hasselskogen er Norges største, og hadde tidligere en stor økonomisk verdi for bøndene i bygda. Nøttene herfra var etterspurt, og ble eksportert til hele landet.

Vi anbefaler reisende å lese heftet "Til Eikesdalen" skrevet av Bjørn Austigard for mer informasjon om dalen og dalføret.

bottom of page